POLÍTICA DE PRIVACITAT

ÚS I TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

 

Aquesta política de privacitat estableix la forma en què es van a gestionar les dades personals en aquesta web. És imprescindible que la llegeixis i acceptis abans de seguir navegant. L'informem que les dades de caràcter personal que puguin proporcionar-se, a través d'aquest lloc web, així com els que pogués facilitar en el futur en el marc de la seva relació jurídica amb aquesta entitat, seran incorporades a la nostra base de dades.

 

www.ambientconfort.com pertany a SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA AMBIENT I CONFORT SL amb CIF: B61980660.

 

Entre els valors amb els quals ens identifiquem està la transparència, per això volem que coneguis des de l’inici, que la privacitat de les teves dades molt és important per a nosaltres. En aquesta declaració de privacitat s’explica quines dades personals recollim dels nostres usuaris i com els utilitzem. Et convidem a llegir detingudament aquests termes abans de facilitar les teves dades personals en aquesta web. Els majors de tretze anys podran registrar-se a www.ambientconfort.com com a usuaris sense el previ consentiment dels seus pares o tutors.

 

En el cas dels menors de tretze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors per al tractament de les seves dades personals.

En cap cas es demanaran del menor d’edat dades relatives a la situació professional, econòmica o a la intimitat dels altres membres de la família, sense el consentiment d’aquests.

 

Si ets menor de tretze anys i has accedit a aquest lloc web sense avisar als teus pares no has de registrar com a usuari.

En aquest web es respecten i cuiden les dades personals dels usuaris. Com a usuari has de saber que els teus drets estan garantits.

 

Ens hem esforçat a crear un espai segur i fiable i per això volem compartir els nostres principis respecte a la teva privacitat:

Mai vam sol·licitar informació personal a menys que realment sigui necessària per prestar-te els serveis que ens requereixis.
Mai compartim informació personal dels nostres usuaris amb ningú, excepte per complir amb la llei o en cas que comptem amb la vostra autorització expressa.

Mai utilitzarem les teves dades personals amb una finalitat diferent a l’expressada en aquesta política de privacitat.

 

Cal advertir que aquesta política de privacitat podria variar en funció d’exigències legislatives o d’autoregulació, per la qual cosa s’aconsella als usuaris que la visitin periòdicament. És aplicable en cas que els usuaris decideixin emplenar algun formulari de qualsevol dels seus formularis de contacte on es demanin dades de caràcter personal.

 

AMBIENT I CONFORT ha adequat aquesta web a les exigències de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (Reglament General de Protecció de Dades – RGPD), així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

 

Responsable del tractament de les teves dades personals

 

 • Identitat del Responsable: SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA AMBIENT I CONFORT SL
 • Nom comercial: AMBIENT I CONFORT
 • NIF/CIF: B61980660
 • Direcció: Carrer Rosales, 34 Sabadell (Barcelona) 08205
 • Correu electrònic: ambac@ambientconfort.com
 • Activitat: Instal·lació d'aigua, gas, electricitat, calefacció i aire condicionat. Així com reparació i manteniment d'electrodomèstics, calefacció, calentadors d'aigua i condicionadors d'aire, etc.
 • Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 31739, Foli 139, Fulla 200293 Inscripció 1a

Als efectes del que preveu el Reglament General de Protecció de Dades abans esmentat, les dades personals que ens enviïs a través dels formularis del web, rebran el tractament de dades de “Usuaris de la web i subscriptors”.

 

Per al tractament de dades dels nostres usuaris, implementem totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat establertes en la legislació vigent.

 

S'informa sobre els següents extrems relatius a la protecció de dades:

 1. Responsable del tractament: Som responsables de les dades recollides al formulari corresponent.
 2. Necessitat del tractament: La comunicació de les seves dades a través del formulari corresponent és obligatòria per poder contactar.
 3. Finalitats del tractament i legitimació del tractament:
  1. Gestionar, administrar, prestar-li els serveis o facilitar-li els productes que sol·liciti i, si escau, per al compliment i execució dels contractes que pogués celebrar, conèixer millor els seus gustos, adequar els serveis a les seves preferències.
  2. Enviar, per correu postal, correu electrònic i altres mitjans de comunicació electrònica equivalent, comunicacions comercials i publicitàries sobre els nostres productes i / o serveis.
 4. Destinataris: Contractem amb alguna entitat que presten serveis com els de manteniment i hosting, a través de contractes d'encàrrec del tractament per donar suport a les finalitats de tractament indicats.
 5. Termini de conservació de dades: Conservarem les seves dades mentre es mantingui el tractament i no sol·liciti la supressió dels mateixos.
 6. Drets: Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació al tractament, oposició, portabilitat i dret a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, mitjançant comunicació escrita al domicili indicat en l'avís legal i a revocar el seu consentiment sense efectes retroactius o oposar-se a la recepció de comunicacions comercials publicitàries per email i altres mitjans de comunicació electrònica equivalent, enviant i a presentar una reclamació davant l'Autoritat de control, a Espanya, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.
 7. Modificació de la política de privacitat: ens reservem el dret a modificar la Política de Privacitat, d'acord al nostre propi criteri, o motivat per un canvi doctrinal de l'Autoritat competent en Protecció de Dades, legislatiu o jurisprudencial. L'ús de la web després d'aquests canvis implicarà l'acceptació d'aquests.
 8. Legislació aplicable: Qualsevol controvèrsia que es derivi de l'ús d'aquest Site, serà regida, interpretada i sotmesa d'acord amb les lleis d'Espanya.
© 2022 SERVEI D'ASISTENCIA TECNICA AMBIENT I CONFORT S.L. Tots els drets reservats
Produït per BeeDIGITAL