AVÍS LEGAL

Dades del Responsable

 

 • Identitat del Responsable: SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA AMBIENT I CONFORT SL
 • Nom comercial: AMBIENT I CONFORT
 • NIF/CIF: B61980660
 • Direcció: Carrer Rosales, 34 Sabadell (Barcelona) 08205
 • Correu electrònic: ambac@ambientconfort.com
 • Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 31739, Foli 139, Fulla 200293 Inscripció 1a

En aquest espai, l’USUARI, podrà trobar tota la informació relativa als termes i condicions legals que defineixen les relacions entre els usuaris i nosaltres com a responsables d’aquesta web. Com a usuari, és important que coneguis aquests termes abans de continuar la teva navegació.

SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA AMBIENT I CONFORT SL com a responsable d’aquesta web, assumeix el compromís de processar la informació dels nostres usuaris i clients amb plenes garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals dels nostres usuaris.

Aquest web, per tant, compleix rigorosament amb el RGPD (REGLAMENT (UE) 2016/679 de protecció de dades) i la LSSI-CE la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

 

Condicions generals d’ús

 

Les presents condicions generals regulen l’ús (incloent el mer accés) de les pàgines del web, integrants del lloc web d'AMBIENT I CONFORT inclosos els continguts i serveis posats a disposició en elles. Tota persona que accedeixi a la web www.ambientconfort.com (“Usuari”) accepta sotmetre a les Condicions Generals vigents en cada moment de la web www.ambientconfort.com.

 

Dades personals que recaptem i com ho fem

 

Llegir Política de Privacitat

 

Compromisos i obligacions dels usuaris

 

L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb AMBIENT I CONFORT. D’aquesta manera, l’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic.

 

Queda prohibit l’ús del web, amb fins il·lícits o lesius, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament del lloc web. Respecte dels continguts d’aquesta web, es prohibeix:

 • La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, llevat que es compti amb l’autorització dels seus legítims titulars
 • Qualsevol vulneració dels drets del prestador o dels legítims titulars
 • La seva utilització per a fins comercials o publicitaris

En la utilització del web, www.ambientconfort.com, l’Usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets d'AMBIENT I CONFORT o de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar la web www.ambientconfort.com o que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització del web.

 

No obstant això, l’Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són enterament fiables i que, per tant AMBIENT I CONFORT no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l’Usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos.

 

Mesures de seguretat

 

Les dades personals comunicades per l’usuari a AMBIENT I CONFORT poden ser emmagatzemats en bases de dades automatitzades o no, la titularitat correspon en exclusiva a AMBIENT I CONFORT, assumint aquesta totes les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d’acord amb el que estableix la normativa vigent en protecció de dades.

La comunicació entre els usuaris i AMBIENT I CONFORT utilitza un canal segur, i les dades transmeses són xifrades gràcies a protocols a https, per tant, garantim les millors condicions de seguretat perquè la confidencialitat dels usuaris estigui garantida.

 

Reclamacions

 

SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA AMBIENT I CONFORT SL (AMBIENT I CONFORT) informa que hi ha fulls de reclamació a disposició d’usuaris i clients.

 

L’Usuari podrà realitzar reclamacions sol·licitant el seu full de reclamació o enviant un correu electrònic a ambac@ambientconfort.com indicant el seu nom i cognoms i exposant els motius de la seva reclamació.

 

L’usuari podrà notificar-nos la reclamació, bé a través de correu electrònic a: ambac@ambientconfort.com o bé per correu postal dirigit a AMBIENT I CONFORT, en Carrer Rosales, 34 Sabadell (Barcelona) 08205 amb la següent informació:

 • Nom i cognoms
 • Domicili
 • Signatura de l’usuari (només si es presenta en paper)
 • Data
 • Motiu de la reclamació

Plataforma de resolució de conflictes

 

Per si pot ser del teu interès, per sotmetre les teves reclamacions pots utilitzar també la plataforma de resolució de litigis que facilita la Comissió Europea i que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

Drets de propietat intel·lectual i industrial

 

En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització d'AMBIENT I CONFORT. L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat d'AMBIENT I CONFORT.

 

L’usuari coneix i accepta que la totalitat del lloc web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, programari, continguts (incloent estructura, selecció, ordenació i presentació dels mateixos) podcast, fotografies, material audiovisual i gràfics, està protegida per marques, drets d’autor i altres drets legítims, d’acord amb els tractats internacionals en els quals Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d’Espanya.

En el cas que un usuari o un tercer considerin que s’ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció d’un determinat contingut a la web, haurà de notificar aquesta circumstància a AMBIENT I CONFORT indicant:

 

Dades personals de l’interessat titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb la qual actua en cas que la reclamació la present un tercer diferent de l’interessat.


Assenyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació a la web, l’acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i declaració expressa en què l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.

 

Enllaços externs

 

Les pàgines del web www.ambientconfort.com, proporcionen enllaços a altres llocs web i continguts que són propietat de tercers.

 

L’únic objecte dels enllaços és proporcionar a l’Usuari la possibilitat d’accedir a aquests enllaços.

 

AMBIENT I CONFORT no es responsabilitza en cap cas dels resultats que puguin derivar-se a l’Usuari per accés a aquests enllaços.

 

L’Usuari que es proposi establir qualsevol dispositiu tècnic d’enllaç des del seu lloc web al portal  haurà d’obtenir l’autorització prèvia i escrita de SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA AMBIENT I CONFORT SL. L’establiment de l’enllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre AMBIENT I CONFORT i el propietari del lloc en el qual s’estableixi l’enllaç, ni l’acceptació o aprovació per part de AMBIENT I CONFORT dels seus continguts o serveis.

 

Exclusió de garanties i responsabilitats

 

El prestador no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin derivar de:

La manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del web, o dels seus serveis i continguts:

 • L’existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts
 • L’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal
 • La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web
 • El prestador no es fa responsable en cap concepte dels danys que poguessin dimanar de l’ús il·legal o indegut de la present pàgina web.


Llei aplicable i jurisdicció

 

Amb caràcter general les relacions entre AMBIENT I CONFORT amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles i als tribunals de Barcelona.

 

Contacte

 

En cas que qualsevol Usuari tingués algun dubte sobre aquestes Condicions legals o qualsevol comentari sobre la web www.ambientconfort.com, si us plau dirigiu-vos a ambac@ambientconfort.com.

© 2022 SERVEI D'ASISTENCIA TECNICA AMBIENT I CONFORT S.L. Tots els drets reservats
Produït per BeeDIGITAL